Uygulama süreci

(30 Nisan – 16 Temmuz, 2019)

Hedef, her bir katılımcının, Bora Ataman, Barış Çoban ve Özlem Erkmen’in editörlüğünde, 21 günlük süre zarfında nitelikli bir araştırmacı yurttaş haberi üretebilmesidir. Bu 4 haftalık süreçte adım adım yapılması gerekenler aşağıda izah edilmiştir.

Katılımcılar 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar;

  • Hikâye fikri,
  • Başlangıç sorusu,
  • Enformasyon kaynakları,
  • Kaynaklara sorulacak soruları kapsayan detaylı bir araştırma özeti hazırlayacaktır.

Editörler, uygun bir hikâye fikrine dayalı olarak hazırlanan araştırma özetlerini temel alarak, katılımcıların aşağıdaki haber toplama ve yazma aşamalarını yakından takip edecektir.

  • Planlama sürecinin 24 Mayıs Cuma gününe kadar bitmiş olması gerekmektedir. 27-29 Mayıs arasında belirlenen gün ve saatte editörler katılımcılarla çevrimiçi toplantılar yapacak ve planlama sürecini nihayete erdirecektir.
  • Araştırma ve röportaj süreci birbirine paralel sürdürülecek ve en geç 5 Temmuz Cuma günü tamamlanacaktır. Bu aşamada editörler ve katılımcılar biri röportajlara biri de araştırma evrelerine dair en az iki çevrimiçi görüşme yapacaklardır. Görüşmeler 26 – 28 Haziran tarihleri arasında önceden belirlenen gün ve saatte yapılacaktır.  
  • Haber yazım süreci en geç 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 27 Mayıs Pazartesi günü teslim edilecektir.  Bu süreçte de katılımcıların gönderdikleri taslak metinler editörlerce düzeltilecek, katılımcıların eksiklikleri, yaptıkları hatalar kendilerine açıklanacaktır.

Üretilen haberlerin yayımlanması

Haberler başta Dokuz8Haber olmak üzere birçok başka haber platformunca yayımlanabilir. Haberlerin yayımlanıp yayımlanmaması veya ne zaman yayımlanacağı haber platformlarının kararına bağlıdır.

Katılım Sertifikaları

Katılımcılara sertifikaları, araştırma haberlerinin tamamlanmasını takiben, 16 Temmuz Salı günü saat 17.30’da, daha sonra belirlenecek bir mekânda küçük bir kutlamayla takdim edilecektir.